Hotline: 0971 407 000

Màng chít

Đăng bởi: manage / Cập nhật: 16/04/2018 / Đánh giá:

Màng chít


Dùng để đóng hàng hóa , đồ đạc để tránh bị xước xát, bảo quản đồ đạc, sử dụng tốt vào mùa mưa, vận chuyển đóng gói đi xa.


Product Description

Dùng để đóng hàng hóa , đồ đạc để tránh bị xước xát, bảo quản đồ đạc, sử dụng tốt vào mùa mưa, vận chuyển đóng gói đi xa.